Perbandingan Kertas Dinding

Perbandingan Antara Kualiti Biasa & Premium

Penampilan Sebelum & Selepas Pemasangan

ProjekKerja

Kualiti Kertas Dinding Biasa vs Premium

Perbandingan antara 2 Kuliti Kertas Dinding Korea yang berbeza, kualiti produk amat penting

Kualiti Biasa

Kualiti Premium

Sebelum & Selepas Siap Pasang

Perbezaan sebelum & selepas Pemasangan Kertas Dinding

Sebelum Pemasangan (A)

Selepas Pemasangan (A)

Sebelum Pemasangan (B)

Selepas Pemasangan (B)

Sebelum Pemasangan (C)

Selepas Pemasangan (C)

Kongsi...